Print this page
 

Litt om korpset vårt
c
 

Lier Janitsjar har som navnet tilsier en janitsjarbesetning.  Vi er fortiden 25 aktive musikanter. Korpset vektlegger et variert konsert- og underholdningsprogram, og samarbeider ofte med andre kulturaktører i kommunen. Musikkens vanskelighetsgrad forsøker vi å velge slik at den enkelte musiker kan arbeide seg frem til en positiv egenutvikling.

Av etablerte konsertarrangementer kan nevnes «Sild og Jazz» på høsten med swing, blues og lettere underholdningsmusikk, julekonsert i Frogner kirke med allsidig julemusikk , og på våren en større prosjektkonsert med et valgt musikktema og variert  vanskelighetsgrad.

Korpsturer arrangeres annet hvert år. Reisen kan gå til inn- og utland. På korpsturene kombinerer vi sosialt samvær og hygge med et musikalsk program.

Seminarhelg avholdes som regel to ganger i året, hvor dyktige instruktører hjelper oss med musikalsk veiledning for den videre øvingen.

Korpset har fellesøvelse på Lier kulturscene i Lierbyen hver mandag fra kl. 19:00 til 21:30.  Dersom du har lyst til å spille i et korps som fokuserer på musikalsk utvikling, og har et inspirerende og hyggelig miljø, ja da ønsker vi deg varmt velkommen!